Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png 138f41b22b83652085106364f042f267
top news port kali mstr galp
baner.jpg c0355fc8301b9e148e95400652c888a2
bc.gif 341d6faf147c0b7bd473aaa81da8c0c9
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg 12133fbf05c98fcfa43be5d678bc6b57
kk50.png c0af991185a2a12480fba8af1c7ef337
obraz_211
obraz_210
obraz_209
obraz_208
2017 /11 /21Zdjęć: 17
zap zakup.jpg b72427b2278266abd5c82f0c5d5ec9b8
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg 7da8c87e3ee5e407a2b4d48717c536d1
ban-ksiazki.jpg 29b2c68527b00053753cd77807226eab
ban-av.jpg d99e323daf80522f7039c71f91ef5fb9
ban-zakup.jpg dca85dfddb7f2f29c662c7b378d5cd96
ban-katalog9.jpg 362beb46a70a15500f5f625f1db3e403