Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png d5ce282828568b8d11799cb55d2cc0b3
top news port kali mstr galp
baner.jpg e780cfb545cac47ce919c77dbda5239c
bc.gif c5cd9be1edaca81fbbe87f355ab88f7b
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg b6e8a457e449987c13265c7829dba141
banerekeke.gif e523c9c2458580537d0cd281beb3610d
cyfrowe kutno.jpg 88f9e6b9d0bdb84424d1126ad0a13c56
zap zakup.jpg 6fde63130368a1bdd4ba40cd7017dbc3
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg 89fe7a2f018f554274947ee1c600cfae
ban-ksiazki.jpg 71bb597ef71435278bb6666a8d317787
ban-av.jpg bbb37560ab6cf8ff9ba17f5adac46cec
ban-zakup.jpg bb02fa05b5c67a66c67275088ab74045
ban-cyfrowekutno.png 5568f21aba50324099a54b1dfd0400d2