Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png d15bdf78000397ad7fac7b527e34d17a
top news port kali mstr galp
baner.jpg 7047035316533c39ecf34328294b6494
bc.gif 86fb05b0535b84d9ff1287e7a575d08e
banerekeke.gif dfc64c976dea90223fe293d32aa4de32
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg d069a249c22b0c6ed7f9fa2339873255
banerekeke.gif 9e32a88924027772aa580438be9c29a8
cyfrowe kutno.jpg 9f1ef2eecc7b48cde52a9063f58ca1e9
zap zakup.jpg 07b849e6e4f2ee0f583f12020c3cd63f
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg b400b08c1266db0837d4f1fffedc804c
ban-ksiazki.jpg 3f0edd3454ed12ee9d171133957d3d93
ban-av.jpg b2e011d5887cda73317e4a4e353864f8
ban-zakup.jpg 70f0900544d726fa12abc7b3e41fc1b2
ban-cyfrowekutno.png a38a7b018f5df3422207ffcbd8d8d2a1