Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png 637270bf509e88292cd6db258c2345dd
top news port kali mstr galp
baner.jpg dfa7cd50eb1c5b52b2c6cbaf7b20a9f2
dsd.jpg 19715700a97e17b702e32590055bcee9
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg ea58c7405c3e7fe1df0dd06da890e20a
asz baner.jpg 045cee9edcdb2a5c165d37c93be91308
baner konkurs kdf17.jpg c59bb8f91676edc3befab67402c2fca2
zap zakup.jpg 06044ec875c8003c76c636e21278d150
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg f2116e0be9fbad73f758b8f44ddd33ae
ban-ksiazki.jpg 3a2a0f3af9726869520ed86db0811a67
ban-av.jpg 90e4a489d884a6301fc6e9ffb402ebe6
ban-zakup.jpg 1064536d3be8440aa7e45a532eb3947a
ban-katalog9.jpg 542fcd163f40d5f9f3860d031551b666