Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png c712f93e4723a352069afcb6608a7b80
top news port kali mstr galp
baner.jpg 5a7c963d349f19151571aa2c0aad2303
banerwww.jpg 0eab3ee05c3e138be595cc78fbc08fd3
baner asza19.jpg f3737e13c81fa3acc8a19f9eb8fb914c
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg fbd0efba163c67c0b0dc436d0689a8da
cyfrowe kutno.jpg 1a2eb8448a974170467b9df2f3d6f323
zap zakup.jpg 0ef7210d3211be99887e1a37efe7b6b4
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg 49356668a8e90166a8b514ed0e7d76e8
ban-ksiazki.jpg 79f20001f14ecdf0dd08ab219a558665
ban-av.jpg 451c2427870e187a276f4d5dfa04536e
ban-zakup.jpg d57236ebac44d4bb30f097c08c9ea1ac
ban-cyfrowekutno.png 5538d497c3face1800c7601a6a106500