Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png bb3e4e8a5c658e066241e4351e94e8c9
top news port kali mstr galp
banerwww.jpg 107e0e3e75cac7f91ab13c3322f42363
baner asza19.jpg ce5f39d7f9b69a994c2cc8271e6a50c8
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg 5deb7b7ade2ca24602e97e4c258f7bf1
cyfrowe kutno.jpg 4f54ca44651e6c11f7097a12ea967c3c
zap zakup.jpg ee31addc5ee091331b2d390d2f497aff
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg 5565a2c56739094a10ab38ec231dc51d
ban-ksiazki.jpg 2ebc7031a49f4751fa235957f4026235
ban-av.jpg 4cb5d7afdcb8f8079a90e435e857e529
ban-zakup.jpg c7ceca79a13c089d955192678c4fa420
ban-cyfrowekutno.png 843fea43d4cc1f34cd7e194be67d9030