Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png 37322406087551be658bb27c5a866965
top news port kali mstr galp
baner.jpg e8f6ea20bf5c23d8c4295547c2c8979a
baner strona.jpg 6962d078711a08a0967705376d853269
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg 7b4f1fc05ecec77b58fc3ae2a1d8fa56
asz baner.jpg 7c9f34707304d402de81743b42551f2f
baner konkurs kdf17.jpg 185125e06076ef3e3b24c5f3e41e3c56
zap zakup.jpg cee2d5aac7146897f2a165eb81babe53
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg 0719f83c24758b7bab06ef4fa7a93466
ban-ksiazki.jpg 2a83c19076ab20189cc0837e7c0b49f1
ban-av.jpg 51d04a2d4ca12ccfe1067fd403614ffc
ban-zakup.jpg 2e165d3a8c683ee330c10806bb27dc02
ban-katalog9.jpg d87c148dbdf82e66f08c30bac28f4b12