Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png d039902c1e4dbcefdf5e7803e893de59
top news port kali mstr galp
baner.jpg ac2e3d01efb80c0ead11bd3a7ccaf274
banerekeke.gif 52a4f53247b7313262c1aca37ab893e7
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg 530caf3ec4f3bf82168046539686ab43
banerekeke.gif 068314e59c89a64dca35425ce5e45576
kk50.png 67ef47a13b4ec2944a9232ccb7bf9ba5
obraz_215
obraz_214
obraz_213
obraz_212
zap zakup.jpg 6934dc89d11801b94e5f359304439c4e
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg ce0bc2244c78f12fbbd49292e51c2041
ban-ksiazki.jpg 919d0614d12bd94525bb73b743011e9d
ban-av.jpg 6b20b54c7cfccb2bcdfe2e8b3b938933
ban-zakup.jpg 8b8fe614694b578858153514be62dbe2
ban-katalog9.jpg c09c4e376ee187abed15da1bee0e5383