Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png 485a540982a25ff2279778bc49720564
top news port kali mstr galp
baner.jpg 5e9149e01558f4e50df4d23a01ba2ba5
bc.jpg 33d5c0b1c2d096f69ef69988db33489c
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg 5e577915a4e0818ecf368670847631bb
kk50.png 7fea4ba9d09529f40b4fdf80a5109566
asz baner.jpg e31035561a0d5c25c051823c399eb602
zap zakup.jpg ca725122d9efb7aa6d74f3ec4859028a
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg 5e8c85e34b73d29fe1d2be3e47daedd3
ban-ksiazki.jpg 643449b43e64abf6cfab6896a4a70d5d
ban-av.jpg 045f533ad39137ce2ec4a6acaa07a643
ban-zakup.jpg ce4feb7bcaa927c96200b7e81a34db3f
ban-katalog9.jpg cacfa32c1b6582824282f147f7c5975e