Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png 4d0586834602d25ab3bd5ba1718389fe
top news port kali mstr galp
baner.jpg 3d43eed1231a81293a0b12f34d70aeb2
bc.gif c189018bbd30e0164cb2ee59f833c17e
banerwww.jpg d17e3b2c917ecd2caa23ff66e0ed3cfe
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg c5c7fa19b34b382737273716975e4b19
cyfrowe kutno.jpg 6171a379cd3fb61a26e2ec1775c802a0
zap zakup.jpg 8720874dbe7c737e33dbbdb8f26c0909
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg ff3f40f631992b47a60976251858802a
ban-ksiazki.jpg f5e986dd641b94e569a2f4cbae446158
ban-av.jpg 31cb51d2aefcbe63bddd8ec6b486b063
ban-zakup.jpg 9c0ccf80d149633ec65317db8ad2892e
ban-cyfrowekutno.png d1424bf7c689173fa617a527f8655074