Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png e72ab32509474aebf2741407829e9904
top news port kali mstr galp
baner.jpg ee934491d69f484ec7c4db51df105522
bc.gif c9f1d138127f4f31d54e366be2c9f67a
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg faf4a8695371e2a20508a8a9805b6e3c
banerekeke.gif a188c7a7deee5c7169a5445d36ca75ad
cyfrowe kutno.jpg 744bb499b668d570409ce5d36c686e96
zap zakup.jpg 9de8c933060cfe9c1f7027bbab0bb6d4
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg 1ce0940d7fdfce6d38578f9d6c820868
ban-ksiazki.jpg a8daed4c91d457c6dcdabbf74340f527
ban-av.jpg 24559e2da029b44784a7b9a068828b2e
ban-zakup.jpg e3214592e0dff871755b09b28f0b51e0
ban-cyfrowekutno.png a3f3e50d9a5a540c6844b11e1b7ae421