Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png c553bac53ecd2f1aaba7c60adb3c8153
top news port kali mstr galp
baner.jpg aafae0a4795b4d2bacae3aed7883300c
bc.gif ce4cf236799b1123872523e821dc2b4b
banerekeke.gif 6e39640c718b5cb11aa8762bef6036ec
O bibliotece

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Kutnie jest biblioteką otwartą dla całego społeczeństwa Kutna i powiatu. Służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, naukowych, edukacyjnych i kulturalnych. Pełni funkcję głównego ośrodka informacji naukowej i turystycznej o mieście i powiecie. Promuje i upowszechnia polską literaturę współczesną, sztukę oraz wiedzę o regionie. Zbiory biblioteczne liczą ponad 198.000 jednostek inwentarzowych i posiadają charakter uniwersalny.

Mają tutaj swoje siedziby:

  • Społeczna Fundacja Miasta Kutna,
  • Klub Miłośników Książki i Biblioteki.

Zadania statutowe Biblioteki realizowane są poprzez:

  • gromadzenie, opracowanie i udostępnianie wydawnictw zwartych (książek), ciągłych (gazet, czasopism, druków urzędowych i in.), druków ulotnych (dokumenty życia społecznego) regionaliów, zbiorów audiowizualnych i wydawnictw multimedialnych,
  • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie informacji bibliotecznej, rzeczowej i bibliograficznej w oparciu o warsztat bibliograficzny, w tym katalogi elektroniczne dostępne także online,
  • redagowanie bieżącej Bibliografii Powiatu Kutnowskiego na podstawie ogólnodostępnych i zgromadzonych materiałów,
  • różnorodne formy działalności edukacyjno-kulturalnej skierowanej zarówno do czytelników najmłodszych jak również dorosłych,
  • nadzór instrukcyjno-metodyczny nad siecią samorządowych bibliotek powiatu kutnowskiego,
  • współpracę z kutnowskimi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury i placówkami oświatowymi Kutna i powiatu w zakresie działalności edukacyjno-kulturalnej,
  • prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności usługowej.

W roku 2005 została zakończona komputeryzacja Biblioteki.

Gromadzenie, opracowanie, inwentaryzowanie, katalogowanie i udostępnianie zbiorów odbywa się w sposób elektroniczny.

Formy działalności edukacyjno-kulturalnej

  1. Spotkania z autorami książek dla dzieci i młodzieży.
  2. Cykliczne zajęcia w Klubie Przyjaciół Dobrej Książki dla dzieci najmłodszych.
  3. Tematyczne lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży.
  4. Interdyscyplinarne zajęcia dla dzieci w ramach specjalnych programów na wakacje i ferie.
  5. Organizowanie rejonowych eliminacji konkursu recytatorskiego im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
  6. Głośne czytanie dla grup przedszkolnych w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
  7. Wieczory literackie dla dorosłych.
  8. Organizowanie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Szaloma Asza.
  9. Wykłady z dziedziny literatury i nauk historycznych dla uczniów szkół średnich z udziałem wybitnych specjalistów.
  10. Odczyty i prelekcje dotyczące historii i dziejów najnowszych regionu kutnowskiego.
  11. Spotkania w ramach Klubu Miłośników Książki i Biblioteki.
  12. Organizowanie wystaw tematycznych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Strony w dziale
ibuk_logo1.jpg 33b3d7a70ee2d06b884cde588a306730
banerekeke.gif 1b86476542caa32471df3f24e22faad1
cyfrowe kutno.jpg be6a824246668277bae53234002a83a6
zap zakup.jpg 6381168f2a053d56e102ce6b95ee7275
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg 9018e63e0397bc067fcef06fc4c8fe94
ban-ksiazki.jpg 461269bebb456988505862a1db6c955c
ban-av.jpg a313cdd327b7f923dc85b8df8a920cb6
ban-zakup.jpg 4a298b67a65413f5317c43ca2bcb358d
ban-cyfrowekutno.png 355794fbd0e4480d99117b74b452f7d2