Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png eb88dba7060b455aaf462a2649f7c6e4
top news port kali mstr galp
banerwww.jpg 50b7f0fb00b25f33d5a42dca20cf7fb1
Ludzie Regionu

Ludzie regionu (wybór)

ANDERS Władysław (1892-1970)

generał broni Wojska Polskiego, szef sztabu Wojsk Wielkopolskich 1919 r., dowódca Nowogródzkiej Brygady Kawalerii we wrześniu 1939 r., dowódca Armii Polskiej w ZSRR w l. 1941-1942, dowódca Armii Polskiej na Wschodzie 1942-1943, dowódca 2 Korpusu Polskiego 1943-1946, p.o. Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w 1945 r., od 1949 r. przewodniczący Skarbu Narodowego, następca Prezydenta RP w latach 1950–1954.


AQUILINIUS Łukasz (ok. l5l5-1559)

Inaczej Łukasz z Orłowa, Łukasz Orłowski, ur. w Orłowie, humanista, kaznodzieja królewski.


ARENTOWICZ Zdzisław (1890-1956)

ur. w Krośniewicach, literat, działacz kulturalny.


ASZ Szalom (1880-1957)

urodzony w Kutnie żydowski dramaturg, prozaik i publicysta tworzący w jidysz, klasyk nowoczesnej prozy żydowskiej, dwukrotny kandydat do Literackiej Nagrody Nobla, członek Sekcji Żydowskiej PEN Clubu.


AUGUST III WETTIN (1696-1763)

król Polski, elektor saski.


AUGUSTNIAK Stefan(1912-1993)

ur. w Krośniewicach, nauczyciel, kierownik szkoły, metodyk, działacz społeczny, zbieracz pamiątek.


BAGNIEWSKI Adam (1803-1873)

ur. w Zarębowie k. Żychlina, bankowiec, prawnik, publicysta.


BANDURSKI Albin(1905–1994)

lekarz, doktor nauk medycznych, żołnierz kampanii wrześniowej, tłumacz z języka niemieckiego.


BLOCH Wawrzyniec (1901-1942)

ur. w Dębinie, dawniej Holendrach Gnojeńskich pod Kutnem, działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz Armii Krajowej.


BOBROWNICKA Janina(1913-1993), ur. w Krzesinie, nauczycielka, instruktorka nauczania początkowego, żona oficera 37. pp w Kutnie.


BORTNOWSKI Władysław (1891-1966)

generał WP, żołnierz I i II wojny światowej; w kampanii wrześniowej 1939 r. dowodził Armią Pomorze.


BOWBELSKI Strzeżysław (1877-1957)

architekt, inżynier, społecznik.


BRONOWSKI Marian(XX w.), działacz społeczny i polityczny


BRUDZYŃSKI Andrzej (1924-2015)

ur. w 1924 r. w Pniewie, żołnierz Armii Krajowej, pracownik naukowy SGGW, Uniwersytetu w Kinszasie i Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie.


BRÜHL Henrykvon (1700–1763)

herbu własnego. Hrabia Cesarstwa (Reichsgraff), pierwszy minister (od 1738) Augusta III i jego faworyt. W latach 1752–1763 generał artylerii koronnej.


BURHARDT Józef (1863-1938)

ur. w Kutnie, generał WP, inżynier.


CHORZEWSKI Karol (1906-1978)

ur. w Turzynowie, śpiewak i aktor teatrów dolnośląskich.


CHRZANOWSKI Stanisław (1863-1942)

pierwszy starosta kutnowski.


CIESIELSKI Paweł (ok. 1840-1908)

ur. w Koziej Górze, artysta malarz, rolnik, działacz społeczny.


CYGAŃSKI Mateusz (zm. 1611)

myśliwy – ptasznik, pionier ornitologii polskiej.


CZARNOWSKI Ludwik (1887-1933)

ur. w Mirosławicach, aktor, reżyser, dyrektor teatrów we Lwowie.


CZAJKOWSKI Renard (1934-2000)

ur. w Bedlnie muzyk, dyrygent, pedagog.


CZEKANOWSKI Stanisław (1868-1963)

ur. w Kterach, rolnik, publicysta.


DANELSKI Bogdan (l955-2013)

ur. w Kutnie magister teologii, bibliotekarz, regionalista, animator kultury, społecznik, radny powiatowy. Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, Prezes Społecznej Fundacji Miasta Kutna, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, redaktor rocznika Kutnowskie Zeszyty Regionalne.


DANGEL Stanisław (1891-1942)

ur. w Kutnie, działacz niepodległościowy, dyplomata, publicysta, żołnierz podziemia niepodległościowego.


DERCZ Jerzy (1937-1989)

nauczyciel, trener sportowy.


DOMBROWICZ Władysław(XX w.)

działacz społeczny i oświatowy.


DORANT Kazimierz (1869-1910)

ur. w Sierakowie chemik – cukrownik, wynalazca, działacz niepodległościowy, współpracownik Józefa Piłsudskiego.


DUCHIŃSKA-PRUSZAKOWA Seweryna (1816-1905)

poetka, publicystka, tłumaczka.


DUNIN-BORKOWSKI Jerzy (1908-1993)

ur. w Krośniewicach, aptekarz, kolekcjoner, hetman zbieraczy polskich, w oparciu o jego kolekcję powstało muzeum w Krośniewicach.


DWORNICKA Lucyna (1901-1988)

ur. w Świechowie, nauczycielska działaczka harcerska oraz organizacji kobiecych i wojskowych.


EIZYK Aron(1895–1979)

ogrodnik, właściciel pierwszej w Kutnie szkółki róż.


ENOCH Juliusz (1822-1880)

ur. w Kutnie prawnik, działacz polityczny.


EPSTEIN Herman (1806-1867)

bankier, przemysłowiec, inicjator budowy kolei żelaznej warszawsko-bydgoskiej.


FIJAŁKOWSKA Celinaz Danglów (1889–1962)

właściwie Cecylia Maria Izydora, ur. w Skłótach, poetka, tłumaczka, nauczycielka, żona Mieczysława Fijałkowskiego (zob. KSB, t. I).


FIJAŁOWSKI Mieczysław (1888-1972)

administrator majątku Skłóty, literat, autor książki „Uśmiechy lat minionych", działacz polityczny i społeczny, poseł na Sejm RP.


FIJAŁKOWSKI Wojciech (1927-2014)

ur. w Żychlinie historyk sztuki, muzealnik, konserwator zabytków, varsavianista.


FILIPOWICZ Eugeniusz (1903-1999)

burmistrz Kutna, poseł II RP, działacz społeczny, honorowy obywatel miasta Kutno. 


FRANK Ksawery Krzysztof (1923–1994)

ur. w Cyganach, żołnierz Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, ps. „Kiejstut”, uczestnik powstania warszawskiego, przedsiębiorca, sportowiec automobilista, rajdowy mistrz Polski. 


FRANKIEWICZ Piotr (1872-1941)

ks., od 12.03.1907 do 6.10.1941 r. proboszcz parafii w Łaniętach, następnie w Imielnie. Tam aresztowany, wywieziony do Łodzi skąd trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zginął 15.11.1941 r.


FRYZ Artur (1963-2013)

poeta, dziennikarz, publicysta, autor piosenek, krytyk literacki, animator kultury, twórca Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego i Festiwalu „Złoty Środek Poezji”, instruktor d.s. literatury w Kutnowskim Domu Kultury, radny miejski.


GARBOWSKI Ludwik (1872-1954)

ur. w Drzewoszkach, fitopatolog, botanik, profesor WSR w Bydgoszczy.


GEJST Chaim (2. poł. XIX - 1. poł. XX w.)

Księgarz, właściciel drukarni w Kutnie.


GROCHOWSKI Jerzy (1899-1981)

ur. w Ostrowach, botanik, leśnik, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 


GROSZKOWSKI Janusz (1898-1984)

ur. w Żychlinie, radioelektryk i elektronik, członek Polskiej Akademii Nauk, współuczestnik badań nad pociskami V-2. 


GRUSZCZYŃSKI Stanisław (1880-1943)

burmistrz Kutna w latach 1926-1934.


HALICKI Henryk (1861-1921)

właściwie Hagenmayster Henryk, ur. w Krzyżanówku aktor, reżyser, dyrektor teatru.


HANDELSMAN Józef (1833-191l)

lekarz, powstaniec 1863 r.


HOLTZ Lucjan(XX w.)

redaktor.


HONOWSKI Andrzej (1901-1943)

ur. w Kutnie, inż. chemik, filmowiec, żołnierz AK.


IMBS Bogusław (1925-2012)

ur. w Kutnie, naukowiec, ekonomista, technolog żywności, ekspert FAO.


INDRZEJCZYK Roman(1931–2010)

ur. w Żychlinie, ksiądz rzymskokatolicki, wieloletni proboszcz parafii w Pruszkowie i w Warszawie, kapelan środowisk służby zdrowia, poeta, pedagog, kapelan prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, ofiara katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.


JACZYNOWSK A Maria Danuta (1928–2008)

historyk starożytnego Rzymu.


JANIAK Jan (1893-1938),

działacz polityczny i związkowy, przywódca PPS w Kutnie w okresie II RP, poseł II i III kadencji Sejmu, radny miejski.


JANIAK Kazimierz (1937-1994)

ur. w Kutnie, lekkoatleta, reprezentant Polski w biegu 4x400 m.


JAN z ZEGRZA (1567-1633)

muzyk, wybitny dyrygent kapeli jasnogórskiej. Pracował w Częstochowie, Wieruszowie, gdzie wybudował kościół oraz w Oporowie. Zmarł tamże 15.02.1633 r.


JASIUKOWICZ Halina Zofia(1924–1944)

ur. w Rycerzewie, działaczka konspiracyjna.


JASIUKOWICZ Stanisław (1882-1946)

właściciel majątku Chodów, dr ekonomii politycznej, działacz polityczny, poseł na Sejm. Od maja 1943 r. zastępca Delegata Rządu RP na Kraj, a następnie członek Krajowej Rady Ministrów z tytułem ministra. W 1945 r. skazany w moskiewskim procesie „szesnastu” Przywódców Podziemnego Państwa Polskiego, zmarł w więzieniu na Butyrkach w Moskwie.


JÓŹWIAK Stefan (1893-1973)

ur. w Kutnie, założyciel „Wspólnej Pracy”, działacz spółdzielczy.


JÓŹWIAK Zdzisław (1930-1978)

ur. w Łękach Górnych, aktor teatrów łódzkich.


KASIŃSKI Karol Tomasz (1885-1953)

ur. w Kutnie, ekonomista.


KAUFMAN Mieczysław (1864-1916)

ur. w Krośniewicach, lekarz ginekolog, działacz społeczny miasta Łodzi, założyciel Biblioteki Miejskiej.


KERSTEN Adam (1930-1983)

ur. w Kutnie, historyk specjalista dziejów Polski XVII wieku, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant filmów Jerzego Hoffmana „Pan Wołodyjowski” i „Potop”.


KINIORSKI Marian (1868-1943)

właściciel majątku Suchodębie, publicysta, redaktor, poseł do dumy rosyjskiej, senator RP.


KLEPA Tomasz (1885-1968)

ur. w Kutnie, burmistrz Kutna, działacz samorządowy.


KOTARSKI Franciszek (1921-1997)

ur. Młogoszynie, kierownik Zakładu Trakcji Elektrycznej oraz Pracowni Automa­tyki Pojazdów Trakcyjnych Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejowej w Warszawie, docent Politechniki Łódzkiej, członek Rady Naukowo-Ekonomicznej przy Ministrze Komunikacji.


KORCZAK Stanisław(1919–1981)

rolnik, sadownik, współtwórca nowoczesnego sadownictwa w regionie kutnowskim.


KOWNACKA Maria (1894-1982)

Pisarka dla dzieci, tłumaczka z języka rosyjskiego, animatorka kultury.


KOZŁOWSKI Józef(1884–1958)

nauczyciel historii, dyrektor szkół średnich.


KURMAN Stanisław (1900-1980)

ur. w Kutnie, malarz, animator kultury w Kutnie.


KURSKI Longin (1901-1993)

profesor Politechniki Gdańskiej.


KRASZEWSKA-DOMAŃSKA Bohdana Maria (1921)

ur. w Mieczysławowie, zootechnik (genetyka, selekcja i hodowla drobiu). prof. (1975 r.), w czasie II wojny światowej żołnierz ZWZ–AK, uczestniczka Powstania Warszawskiego.     


KRETKOWSKI Mieczysław (1846-1920)

ziemianin, właściciel majątków Pokrzywnica (powiat łęczycki) i Wały (powiat kutnowski), społecznik, fundator szkoły rolniczej w Mieczysławowie.


KRONENBERG Leopold Julian (1849–1937)

finansista, prawnik, kompozytor.


KRONENBERG Leopold(1812–1878)

herbu Strugi, bankier i finansista, twórca Banku Handlowego, budowniczy kolei, fabrykant i filantrop, działacz gospodarczy i społeczny.


KRZEMIŃSKI Janusz Henryk (1920–2007)

ur. w Kutnie, uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz Armii Krajowej ps. „Mariusz”, kapitan Wojska Polskiego, działacz społeczny i polityczny.


KURMAN Stanisław Marian

(1900–1981), artysta plastyk, scenograf teatralny, nauczyciel, twórca i animator kultury.


KWIATKOWSKI Stefan (1878-1940)

ur. w Żychlinie, profesor romanistyki.


LANDAU Anastazy (1876-1957)

ur. w Żychlinie, prof. medycyny, internista, twórca tzw. „szkoły Landaua”, znakomity diagnostyk.


LANIEWSKA Irena(1920–1943)

ur. w Kutnie, żołnierz armii gen. Władysław Andersa.


LIPSKI Marian(1934–2005)

ksiądz rzymskokatolicki, wieloletni proboszcz parafii w Głogowcu, kapelan kutnowskiej „Solidarności”.


ŁADYKOWSKA-ZYS Pelagia(1914–2010)

ur. w Kutnie – Łąkoszynie, nauczycielka, działaczka społeczna.


ŁOPALEWSKI Tadeusz (1900-1979)

ur. w Ostrowach, pisarz, reżyser radiowy, szef Polskiego Radia w Wilnie, współpracownik Juliusza Osterwy w teatrze „Reduta”, autor powieści „Kaduk czyli wielka niemoc”.


MALANOWSKI ANDRZEJ (1670-1710)

zakonnik o imieniu Bartłomiej, ur. w Bolesławcu, muzyk, znawca chorału o pięknym głosie. Pracował na Jasnej Górze w Częstochowie, Skałce w Krakowie, Łęczeszycach, Oporowie i Wieruszowie, gdzie zmarł w 1710 r.


MATLAKOWSKI Władysław Kiejstut (1886–1982)

ziemianin, inżynier rolnik, hodowca koni, właściciel majątku Głaznów w gminie Krośniewice, publicysta i wydawca.


MERLOWA Aleksandra(1873–1943)

sanitariuszka szpitala polowego podczas kampanii wrześniowej 1939, działaczka konspiracyjna w latach 1941–1943.


MIASTKOWSKI Leszko Roman (1923–1999)

ur. w Kutnie, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista teorii ekonomii, w tym teorii cen.


MIERZWIŃSKI Józef (1923-1991)

Nauczyciel, dyrektor II LO im. J. Kasprowicza, żołnierz Armii Krajowej i Ludowego Wojska Polskiego.


MIGDAŁŁO Konstanty (1892–1971),

pedagog i społecznik, nauczyciel, wieloletni dyrektor Szkoły Rolniczej w Mieczysławowie.


MIKSA Henryk (l898-1943)

nauczyciel, wychowawca, organizator szkół.


MILLER Eugeniusz Teodor (1893–1972)

chemik, właściciel składu aptecznego.


MOSINGIEWICZ Marian Feliks (1910–1991)

lekarz.


MOSZYŃSKA Maria Stefania (1855–1912)

z Cieleckich, hrabina, ziemianka, poetka, tłumaczka i malarka.


MROZOWSKA Halina (1894-1951)

ur. w Drzewoszkach, historyk, dydaktyk.


MUZIKA Ryszard (1908-1974)

Pedagog, artysta plastyk, żołnierz Wojska Polskiego.


NAPIERALSKA Maria (1867-1896)

literatka ur. w Oporowie.


OKONIEWSKI Zygmunt (1877-1936)

inżynier, inicjator budowy i dyrektor Zakładów Maszyn Elektrycznych Brown-Boveri w Żychlinie.


OPOROWSKI Piotr(ok. 1405–1462)

starosta łęczycki i wojewoda łęczycki, poseł króla Kazimierza Jagiellończyka.


OPOROWSKI Stanisław(przed 1501– ok. 1552)

właściwie Stanisław z Oporowa, ur. w Oporowie, nazywany błogosławionym, prowincjał zakonu paulinów.


OPOROWSKI Władysław(ok. 1395–1453)

herbu Sulima, właściwie Władysław z Oporowa, ur. w Oporowie, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski w latach 1449–1453, biskup kujawski 1434–1449, podkanclerzy koronny.


OSADCZY Ryszard (1931-2013)

ur. w Kutnie malarz, rzeźbiarz, grafik, pedagog, animator kultury.


OSIŃSKI Tadeusz(1933–2002)

inżynier budownictwa wodnego, akwarelista i rysownik, gawędziarz, dokumentalista zabytków ziemi kutnowskiej.


OSIŃSKI Zbigniew (l926-2000)

ur. w Kutnie, profesor i pro­rektor Politechniki Warszawskiej, pionier rozwoju metod komputerowo wspoma­ganego projektowania, doktor honoris causa AGH w Krakowie i Politechniki Łódzkiej.


OYRZANOWSKI Bronisław (1913-1997)

ur. w Kutnie, naukowiec, prof. ekonomii w Krakowie.


OYRZANOWSKI Feliks (1872-1938)

lekarz, twórca oddziału położniczego szpitala miejskiego w Kutnie, działacz społeczny.


OZIĘBŁOWSKI Michał (1900-1942)

ksiądz, męczennik, błogosławiony Kościoła katolickiego, wikariusz w Kutnie w latach 1938–1941.


PACHNOWSKI Stefan (1882-1943)

ur. w Kutnie-Piaskach, prawnik, publicysta, przewodniczący Komitetu Budowy Kujawskiej Elektrowni Okręgowej we Włocławku.


PALIŃSKI Stanisław (1881-1963)

ur. w Strzegocinie, pedagog.


PETRYNOWSKI Eugeniusz (1909-1972)

ur. w Kutnie rzemieślnik, cukiernik, właściciel cukierni przy ul. Królewskiej, radny miejski.


PILTZ Franciszek(1895–1941)

ur. w Pniewie k. Żychlina, działacz polityczny, socjalista, statystyk, filozof, publicysta.


PIOTR z Kutnej Hory (X/XI w.)

legendarny założyciel Kutna.


PIWNICKA-PASZKIEWICZ Maria Monika Janina (1912–1995)

ziemianka, sanitariuszka, siostra zakonna.


PŁOSAJKIEWICZ Ludwik Teodor (1859-1926)

ur. w Mnichu, kompozytor, nauczyciel śpiewu i dyrygent chórów amatorskich, społecznik.


POKRZYWNICKI Stanisław (1909-1993)

ur. w Sójkach, profesor medycyny, anestezjolog, pierwszy zastosował w Polsce metodę narkozy przy pomocy kurary, pułkownik Wojska Polskiego.


POROWSKI Aleksander (ur. 1876)

księgarz kutnowski.


POTERAŁA Stanisław (1917–1985)

ur. w Brzeźniu k. Sieradza, dyrektor Państwowego Domu Dziecka w Malinie koło Kutna, pedagog i wychowawca, działacz społeczny, pasjonat turystyki rowerowej, pszczelarstwa.


PUKACZEWSKI Janusz(1930–1988)

architekt, autor wielu znaczących dzieł architektury użyteczności publicznej, zespołów mieszkaniowych i przemysłu, laureat konkursów architektonicznych, aktywny członek Stowarzyszenia Architektów Polskich.


RAPALSKI Stanisław (1888-1979)

ur. w Krośniewicach, wiceprezydent Łodzi, działacz samorządowy, więzień Radogoszczy, autor wspomnień „Byłem w piekle”.


REGULSKI Janusz (1887-1983)

działacz gospodarczy i społeczny, inicjator elektryfikacji kraju, komendant główny Straży Obywatelskiej w Warszawie we wrześniu 1939 r., działacz okupacyjnego, automobilista.


REGULSKI Tadeusz (1886-1971)

przedwojenny zastępca dyrektora w zakładach „Philips” wytwarzających odbiorniki radiowe.


REMBIELIŃSKI Rajmund (1775-1841)

wysoki urzędnik administracji publicznej, realizator planu uprzemysłowienia Mazowsza w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.


REYMAN Henryk (1897-1963)

podpułkownik Wojska Polskiego, oficer 37pp, piłkarz, reprezentant Polski.


ROLAND Teodor (1862-1928)

właściwe  Konopka Teodor, aktor.


RYBIŃSKI Czesław Ludwig (1872-1928)

ur. w Dobrzelinie, generał WP, inżynier.


RZYMKOWSKI Alojzy Andrzej (1924–1944)

ur. w Żurawieńcu k. Kutna, żołnierz Armii Krajowej ps. „Rotmistrz”, powstaniec warszawski, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.


RZYMOWSKI Eugeniusz (l895-1971)

ur. w Kutnie, jeden z naj­wybitniejszych konstruktorów sprzętu radiotechnicznego w Państwowych Zakładach Tele i Radiotechnicznych, wykładowca Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej, członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich.


SARNOWICZ vel Saramonowicz Kazimierz (1892–1940)

ur. w Kutnie, oficer Wojska Polskiego, kapitan piechoty, więzień obozu w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.


SAWICKI Tymoteusz Mieczysław (1890–1946)

architekt, konserwator zabytków.


SIENKIEWICZ Franciszek (1902-1976)

lekarz, organizator szkolnictwa medycznego, społecznik, inicjator budowy szpitala.


SIWKOWSKA Janina (1906-1981)

ur. w Ostrowach, eseistka, prozaik, poetka, varsavanistka, m.in. autorka powieści „Tam gdzie Chopin chodził na pół czarnej”.


SOBIS Zbigniew (1945-1999)

ur. w Kutnie, tancerz, pedagog, szef baletu Teatru Wielkiego w Łodzi.


SOKOLNICKI Michał (1880-1967)

ur. w majątku Kaszewy Kościelne, dyplomata, historyk, pisarz, ostatni ambasador RP w Ankarze (Turcja).


SOKOLNICKI Gabriel (1877-1975)

ur. w majątku Kaszewy Kościelne, elektrotechnik, wykładowca akademicki, rektor Politechniki Lwowskiej, działacz społeczno-polityczny.


SOKOŁOWSKI Lucjan (XIX w.)

Księgarz.


SOŁŁOHUB Jan Michał (zm. 1748)

herbu Prawdzic, cześnik żmudzki, podkomorzy gostyniński, starosta sannicki i łowmiański, łowczy i podskarbi wielki litewski, wojewoda brzeski litewski, obersztlejtnant, brygadier, pułkownik i dowódca chorągwi petyhorskiej w armii litewskiej.


SOŁŁOHUB Józef Antoni (1709– 1781)

herbu Prawdzic, starosta sannicki, kasztelan żmudzki i witebski, wojewoda witebski.


SOŁONIEWICZ Rajmund (1929-1993)

ur. w Żychlinie, profesor i pro­rektor Politechniki Łódzkiej, dyrektor Instytutu Chemii Ogólnej. Specjalista z elektrochemii związków organicznych.


STACHOLC Stanisław (1930-2011)

ur. w Sejkowicach koło Żychlina, docent, Kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Maszynowym na Politechnice Łódzkiej.


STALIŃSKI Jerzy Dezyderiusz (1938–1999)

ur. w Żychlinie, urzędnik, radny.


STANISZKIS Teofil Witold (1880-1941)

profesor, założyciel stacji rolniczej w Gołębiewie, poseł na Sejm Ustawodawczy i Sejm I i II kadencji, agrotechnik.


STARZYŃSKI Tadeusz (1915-1997)

ur. w Suserzu, docent, elektrotechnik. Zastępca sekretarza generalnego Naczelnej Organizacji Technicznej i sekretarz generalny Stowarzyszenia Elektryków Polski, redaktor naczelny „Słownika biograficznego techników polskich”.


STEBELSKI Adam (1894-1969)

ur. w Kutnie, archiwista, historyk, wydawca źródeł, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, członek Polskiej Akademii Nauk, twórca polskiej szkoły archiwistycznej.


STĘPOWSKI Leon (1852-1914)

ur. w Golędzkich koło Oporowa, aktor, poeta, autor wspomnień, dyrektor teatru.


SULIŃSKI Józef (1902-1944)

ur. w Kutnie, inżynier, podporucznik, od 1939 komendant gł. Polski Niepodległej, redaktor nacz. „Jutro Polski Niepodległej”.


SULIŃSKI Wacław (1917-1993)

ur. 9 kwietnia 1917 r. w Kutnie, Kleeberczyk, ppor. rez. WP, żołnierz Września 1939 r. i Armii Krajowej w okręgu Kutnowskim, autor opowiadań o dawnym Kutnie.


SUWIŃSKI Artur (1877-1953)

ur. w Ruszkach, polityk, premier rządu II RP, pisarz historyczny.


SZANDLEROWSKI Antoni (1878-191 l)

ur. w miejscowości Machory koło Oporowa, ksiądz rzymskokatolicki, poeta, dramaturg.


SZEBEKO Ignacy (1859-1938)

właściciel majątku Głogowiec, polityk, senator RP.


SZURZEC Jerzy(1924–2004)

działacz społeczny, pedagog, racjonalizator.


SZWEYKOWSI Zygmunt (1894-1978)

ur. w Krośniewicach, historyk literatury, badacz okresu pozytywizmu, autor wielu opracowań poświęconych m.in. Prusowi i Sienkiewiczowi.


SZYMAŃCZYK Józef (1909-2003)

fotograf Polesia i Ziemi Kutnowskiej, animator wielu akcji kulturalnych na terenie miasta oraz organizator i juror kilku konkursów fotograficznych.


ŚLIWIŃSKI Stanisław (1875-1950)

ur. w Ruszkach, dyrektor fabryki w Żychlinie, wynalazca.


TALIKOWSKI Stefan (1898-1980)

adwokat, bibliofil, pierwszy prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, autor książki „Reymont w kręgu rodzinnym”.


TOMCZAK Feliks (1907-1985)

ur. w Rdutowie, główny projektant w Wojskowym Biurze Studiów i Projektów w Warszawie, specjalista od instalacji elektrycznych.


TOMCZYŃSKI Bronisław (1912-1984)

ur. w Dobrzelinie, kierownik wydziału Centralnego Zarządu Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie.


TROCZEWSKI Antoni (1861-1928)

lekarz, działacz polityczny i społeczny miasta Kutna, patron szpitala miejskiego, inicjator wielu przedsięwzięć gospodarczych i akcji charytatywnych, redaktor, wydawca.  


TROJANOWSKI –RYŚ Mieczysław (1881-1945)

ur. w Krośniewicach, generał Wojska Polskiego, bliski współpracownik J. Piłsudskiego, oficer Legionów Polskich w sztabie I Brygady.


TRUNK Izrael (1820-1893)

rabin, autor komentarzy halachicznych.


TRZCIŃSKI Franciszek(1785–1864)

poseł na sejm Królestwa Polskiego, major Wojska Polskiego, uczestnik kampanii napoleońskich, właściciel majątku Sklęczki.


TUBIELEWICZ Witold (1902-1993)

organizator i kierownik Katedry Budownictwa Morskiego i Portów na Politechnice Gdańskiej, pierwszy przewodniczący Oddziału Bałtyckiego Pol­skiego Towarzystwa Meteorologicznego w Gdańsku.


TURCZYŃSKI Jan (1644-?)

ur. w Krośniewicach, syn Samuela i Katarzyny, zakonnik o imieniu Hieronim. Pracował na Jasnej Górze w Częstochowie  i w Krakowie, skrzypek i w latach 1695-1704 dyrygent kapeli.


URBAŃSKI Franciszek (1891-1949)

ur. w Suchodębiu, urzędnik, działacz związkowy, poseł na Sejm RP, po Powstaniu Warszawskim sekretarz Rady Jedności Narodowej. Skazany w moskiewskim procesie  „szesnastu” Przywódców Podziemnego Państwa Polskiego.    


VAEDTKE Alfred (ok. 1850-1921)

założyciel Fabryki Maszyn i Narzędzi Rolniczych, później „Kraj”.


WAKULSKI Franciszek Ksawery (1800–1882)

urzędnik tabaczny.


WALEWSKI Cyprian(1820–1873)

ur. w Miłonicach k. Krośniewic, bibliograf, kolekcjoner, historyk literatury, ziemianin.


WARDA Barbara (1912-1999)

 lekarz, działaczka społeczna.


WEBER Wilhelm Herman (1857–1935)

pedagog, muzyk, animator i twórca kultury w Żychlinie, działacz społeczny i gospodarczy.


WEBER Zygmunt August (1889–1956)

ur. w Żychlinie, inżynier chemik, współpracownik profesora Ignacego Mościckiego w latach 1926–1939, prezydenta RP.


WIDELSKI Czesław (1929-1999)

ur. w Pińsku na Polesiu, syn Antoniego (jeńca obozu w Ostaszkowie, zamordowanego przez NKWD w kwietniu 1940 r.), w 1941 r. deportowany do ZSSR, od 1945 r. w Kutnie, nauczyciel, regionalista, współzałożyciel Związku Sybiraków w Kutnie i Kutnowskiej Rodziny Katyńskiej, autor wielu artykułów z historii i geografii Kutna i okolic.


WIECZORKIEWICZ Bronisław (1904-1974)

ur. w Żychlinie, językoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, badacz gwary warszawskiej, członek Polskiej Akademii Nauk.


WILKANOWICZ Roman Tadeusz (1886-1933)

ur. w Oporowie, dziennikarz, poeta, działacz społeczny, powstaniec wielkopolski.


WILKOŃSKI Ludwik (1866-1940)

ur. w Psurzu, ksiądz, kanonik kapituły płockiej, kapelan ordynariusza ksiądz, wydawca. 


WINIECKI Władysław (1941-2008)

malarz, grafik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.


WITUSZYŃSKI Bolesław (1912-1991)

ogrodnik, plantator i hodowca róż, właściciel szkółek drzew owocowych, ozdobnych i róż w Kutnie.


WOŹNIAK Michał (1845-1942)

ksiądz, twórca ośrodka selezjańskiego w Woźniakowie, męczennik, błogosławiony Kościoła Katolickiego, proboszcz i dziekan w Kutnie w latach 1925–1941.


WYGANOWSKI Wojciech (1905-1990)

ur. w Chrośnie, pisarz, polski „Franz Kafka”, pedagog.


ZACHORSKI Zygmunt (1914-1998)

profesor Uniwer­sytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Śląskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, w czasie II wojny światowej asystent matematyka Stefana Banacha na Uniwersytecie Lwowskim, doktor honoris causa Uniwer­sytetu Łódzkiego.


ZALESKI Józef (1802-1886)

polski poeta romantyczny, przedstawiciel „szkoły ukraińskiej”.


ZAŁUSK A Zofia (1882–1944)

ur. w Chruścinku, siostra Innocenta, sakramentka.


ZAMOYSKI Andrzej Hieronim Franciszek (1717–1792)

herbu Jelita, wojewoda inowrocławski, kanclerz wielki koronny, polityk, reformator, X ordynat.


ZAWADZKI Adolf(1910–1999), bankowiec, działacz społeczny w pożarnictwie, przewodnik turystyczny, pilot wycieczek krajowych.


ZBOIŃSKI Antoni (1903-1984)

ur. w Tomczynie koło Żychlina, współtwórca, współorganizator i redaktor wielojęzycznych słowników, głównie techniczno-budowlanych.


ZBROWSKI Piotr (1839-1922)

ks. infułat, przez 39 lat proboszcz i dziekan kutnowski, budowniczy kościoła pw. św. Wawrzyńca.


ZMIEMACKI Janusz Jerzy (1934–2011)

działacz społeczny, dziennikarz, szachista, prezes stowarzyszenia Sursum Corda, redaktor naczelny miesięcznika „Kurier Niebieski, organizator Szachowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kutnie.


ŻUCHOWSKI WACŁAW(1886–1940)

ur. w Żychlinie, kanonik kolegiaty pułtuskiej, proboszcz w Różu.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg a8fd39e0c62ffe10d10c6f8d86b687a6
wizerunek.jpg 0edcc68cdf15cb17f74d45831e1f23cd
cyfrowe kutno.jpg 96ecd4cf8c1892151b071f0888aa3404
zap zakup.jpg 1ee2b9ea1f42fa3790ae61c75b12b251
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg 54f265b611d3e15bedfc41ccc4a2c95f
ban-ksiazki.jpg 00cf53cbb010f7a69855c86a39963815
ban-av.jpg b6d9b29a604a5ded96df3770403be60f
ban-zakup.jpg a0ab1eb2fa123eabd731fb89c3b69a10
ban-cyfrowekutno.png 004f1edde02c37d7c50bd7d4f1a106cf