Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

ul. Wojska Polskiego 5
99-300 Kutno
Tel/fax (024) 355-10-12
e-mail: biblioteka@bibliokutno.pl