Biblioteka w Kutnie - www.bibliokutno.pl

logo.png c57993da4e938494455d17426ef86ca8
top news port kali mstr galp
legimi1.jpg 68fb88c7b6e5bf7790a28eaa9d4cc3e3
BANER aszfestiwal.jpg cebbae0f88e2a801bc063b47b5ae1398
Szalom (Asz) z miasta róż

OD 8 DO 31 PAŹDZIERNIKA KAŻDY MOŻE ZAGRAĆ W GRĘ SZALOM (ASZ) Z MIASTA RÓŻ. WYSTARCZY TYLKO SMARTFON Z POBRANĄ APLIKACJĄ ACTION TRACK ORAZ KOD QR, KTÓRY SCZYTAĆ MOŻNA W BIBLIOTECE LUB WYDRUKOWAĆ PONIŻEJ.

Regulamin mobilnej gry miejskiej

„Szalom (Asz) z miasta róż"

 § 1

1. Organizatorem Mobilnej Gry Miejskiej jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego
we współpracy z Good Games.

2. Gra przeprowadzona zostanie w dniach 8.10 - 31.10.2021

3. Gra skierowana jest do osób powyżej 13 roku życia.

4. Liczba uczestników jest nieograniczona.

5. Udział w grze jest bezpłatny.

6. Wymogiem wzięcia udziału w Grze jest posiadanie przez Gracza smartfona/tabletu z zainstalowaną aplikacją ActionTrack (dostępną bezpłatnie w Google Play i AppStore) z mobilnym dostępem do Internetu. Ze względu na czas trwania rozgrywki zaleca się zaopatrzenie w baterię przenośną powerbank.

7. Gra odbywa się w ruchu miejskim. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo Graczy i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników Gry, mogące naruszyć obowiązujące przepisy, porządek publiczny, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

 § 2

1. W Grze biorą udział chętni.

2. Poprzez pobranie gry z aplikacji ActionTrack Uczestnicy:

a) akceptują regulamin gry

 § 3

1. Zadaniem graczy jest wykonanie określonych zadań i zdobycie jak największej liczby punktów w wyznaczonym czasie.

2. Dozwolone jest korzystanie ze wszelkich zewnętrznych pomocy dostępnych w Internecie.

3. Niedozwolone jest utrudnianie Gry innym uczestnikom i jest ono jednoznaczne z dyskwalifikacją.

 § 4

1. Dane osobowe Uczestnika gry będą przetwarzanie przez Organizatora gry zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych dalej RODO) na podstawie zgody.

2. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego, informuje, że:

a)  Administratorem podanych przez Uczestnika gry danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego z siedzibą 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 5.

b) Dane osobowe tj. imię i nazwisko będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach organizacji i przeprowadzenia gry oraz komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

c) Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i promocyjno-marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora gry, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie oraz w publikacjach Organizatora gry.

d) Jeśli chcesz skontaktować się z Administratorem, wyślij wiadomość mailową na adres: .

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
wizerunek.jpg 6a5da0da5fca95367529c18060bb6a1a
academika.jpg 153f84c264713b8bf498eeb38f363032
cyfrowe kutno.jpg 7dc7542ce437bdd984c1beef04a46b01
zap zakup.jpg 71952f3fa2ca0b1fcf2b4741c5b43a21
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg a6fbcb533e5e35ae9200266710523bb2
ban-ksiazki.jpg 6d6a9e96707a904fa31b880c69976793
ban-av.jpg fbafdbc682d65a507a2aa452061436ae
ban-zakup.jpg 20f55f33196e3ebb2cefcd5ed0a2affd
ban-cyfrowekutno.png 77cb67620c2bdc988d8c6d1857d565f0