Biblioteka w Kutnie - www.bibliokutno.pl

logo.png be70479a9e7baadf4b5366cbc75b5547
top news port kali mstr galp
legimi1.jpg db88a9d72fc822165052adb8335c52d1
BANER aszfestiwal.jpg 465aec1bca8a88addd801b6cad81f013
Szalom (Asz) z miasta róż

OD 8 DO 31 PAŹDZIERNIKA KAŻDY MOŻE ZAGRAĆ W GRĘ SZALOM (ASZ) Z MIASTA RÓŻ. WYSTARCZY TYLKO SMARTFON Z POBRANĄ APLIKACJĄ ACTION TRACK ORAZ KOD QR, KTÓRY SCZYTAĆ MOŻNA W BIBLIOTECE LUB WYDRUKOWAĆ PONIŻEJ.

Regulamin mobilnej gry miejskiej

„Szalom (Asz) z miasta róż"

 § 1

1. Organizatorem Mobilnej Gry Miejskiej jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego
we współpracy z Good Games.

2. Gra przeprowadzona zostanie w dniach 8.10 - 31.10.2021

3. Gra skierowana jest do osób powyżej 13 roku życia.

4. Liczba uczestników jest nieograniczona.

5. Udział w grze jest bezpłatny.

6. Wymogiem wzięcia udziału w Grze jest posiadanie przez Gracza smartfona/tabletu z zainstalowaną aplikacją ActionTrack (dostępną bezpłatnie w Google Play i AppStore) z mobilnym dostępem do Internetu. Ze względu na czas trwania rozgrywki zaleca się zaopatrzenie w baterię przenośną powerbank.

7. Gra odbywa się w ruchu miejskim. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo Graczy i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników Gry, mogące naruszyć obowiązujące przepisy, porządek publiczny, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

 § 2

1. W Grze biorą udział chętni.

2. Poprzez pobranie gry z aplikacji ActionTrack Uczestnicy:

a) akceptują regulamin gry

 § 3

1. Zadaniem graczy jest wykonanie określonych zadań i zdobycie jak największej liczby punktów w wyznaczonym czasie.

2. Dozwolone jest korzystanie ze wszelkich zewnętrznych pomocy dostępnych w Internecie.

3. Niedozwolone jest utrudnianie Gry innym uczestnikom i jest ono jednoznaczne z dyskwalifikacją.

 § 4

1. Dane osobowe Uczestnika gry będą przetwarzanie przez Organizatora gry zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych dalej RODO) na podstawie zgody.

2. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego, informuje, że:

a)  Administratorem podanych przez Uczestnika gry danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego z siedzibą 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 5.

b) Dane osobowe tj. imię i nazwisko będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach organizacji i przeprowadzenia gry oraz komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

c) Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i promocyjno-marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora gry, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie oraz w publikacjach Organizatora gry.

d) Jeśli chcesz skontaktować się z Administratorem, wyślij wiadomość mailową na adres: .

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
wizerunek.jpg 1c9e4b6813694ccc047fd28fead61de9
academika.jpg dcaa8ce2741386ff413214ab3cfe8ebb
cyfrowe kutno.jpg 5081ac577476310aed46090e69ff9cfe
zap zakup.jpg e740c8b98ccbbad64512bf5be4fcb523
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg 081f87dfac202eb90f5a8df894859212
ban-ksiazki.jpg d83b1b5a701b886039e599fe33d64b78
ban-av.jpg c672aaa6a4d292bdf37e111955854fa3
ban-zakup.jpg 21c3cf829959f6ed48d55f3ead91f22e
ban-cyfrowekutno.png 76d39b33758aa56fc3b54610b23d7c79