Biblioteka w Kutnie - www.bibliokutno.pl

logo.png fcc601a85cdc99035f564c99df5e90bd
top news port kali mstr galp
legimi1.jpg cf4e8609d5361268cc58842bc1d52a99
BANER aszfestiwal.jpg c9e419e7f67dfbe55427ba5a5f53e949
Inauguracja XII Festiwalu Szaloma Asza

We wtorek 5.10.2021 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie odbyła się inauguracja XII edycji Festiwalu Szaloma Asza, poświęconego żydowskiemu prozaikowi, dramaturgowi i eseiście, piszącemu w języku jidysz, a urodzonemu w Kutnie.

Festiwal zainaugurowany został spotkaniem tłumaczki prof. dr hab. Moniki Adamczyk-Garbowskiej i kutnowskiego historyka dr Jacka Saramonowicza. Dyskusja toczyła się wokół wydanej przez bibliotekę powieści Szaloma Asza: Reb Szlojme Bogacz.

Powieść jest prawie nie znana czytelnikom, gdyż pierwotnie napisana w jidysz, tłumaczona była tylko na hebrajski. Dopiero po 110 latach została przetłumaczona na język polski. Przedsięwzięcia tego podjęła się prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska - do 2011 kierownik Zakładu Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa, obecnie pracownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej jako znawczyni literatury amerykańskiej i jidysz oraz literatury porównawczej, głównie polsko-żydowskiej. 

Jak mogliśmy się dowiedzieć podczas dzisiejszego panelu, książka Reb Szlojme Bogacz jest dedykowana ojcu pisarza, a zawarta w niej historia w dużej mierze wzorowana jest na jego biografii. Tytułowy bohater opo­wieści przypomina ojca Szaloma Asza – Mojsze Gombinera (ur. w 1825 w Gąbinie – zm. 1905 w Kutnie). Według Magdaleny Sitarz - badaczki twórczości Szaloma Asza, książka jest kontynuacją wcześniejszej powieści Miasteczko gdzie mamy do czynienia z wyidealizowanym obrazem sztetla, a zwłaszcza domostwa reb Jecheskiela Gombinera. Natomiast w tej opowieści, określanej w podtytule jako „poemat o życiu żydowskim”, obraz żydowskiego miasteczka jest bardziej rozbudowany, jeśli chodzi o wydarzenia, postaci i ich uczucia. Akcja opowieści o Reb Szlojmie Bogaczu toczy się na przełomie lat sześćdzie­siątych i siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku. Przedmiotem dyskusji jest natomiast miejsce akcji.

Według Magdaleny Sitarz i prof. dr hab.Moniki Adamczyk - Garbowskiej, a także dr Jacka Saramonowicza, kutnowskiego historyka i regionalisty, opis miasta Szerec dotyczy Kutna. Według dr Jacka Saromonowicza, można wnioskować, że opisywana akcja rozgrywa się w kilka lat po powstaniu styczniowym, najprawdopodobniej w latach 70. XIX wieku, w mie­siącach letnich, w miasteczku leżącym gdzieś na pograniczu Wielkopolski i Mazowsza. Choć ani razu w treści utworu nie pojawia się nazwa Kutno, to jednak według kutnowskiego historyka, liczne przesłanki m.in. topograficzne i historyczne dobitnie świadczą o tym, że Szalom Asz opisał w nim rodzinne miasto.

Najważniejszym wydarzeniem powieściowym jest wielki jarmark, na który przyjeżdżają kupcy z Gostynina, Gąbina, Łowicza, Żychlina i Krośniewic. Warto podkreślić, że Kutno już od czasów średniowiecza było znaczącym ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym, w którym organizowano jarmarki słynne w całej okolicy. Ponadto powieściowe miasto Szerec ma wiele wspólnych elementów widocznych w to­pografii Kutna (targ koński czyli Rynek Zduński, rynek bydlęcy przy ul. Prostej, studnia z żelazna pompą przy Starym rynku itp. W utworze pojawia się również wzmianka o oświetleniu. Kutno faktycznie było jednym z pierwszych miast w centralnej części kraju, które mogło się poszczycić lampami rewerberowymi już w latach 20-tych XIX wieku (Łódź dopiero w 1835).

W trakcie spotkania czytane były również fragmenty powieści, a zebrani goście brali czynny udział. Padło wiele pytań m.in. o ewentualne nieścisłości tekstu i pewnego rodzaju niekonsekwencję faktograficzną pisarza. Wszyscy jednak doszli do wspólnego wniosku, że nie należy poprawiać autora w jego literackiej fikcji.

Dyrektor Magdalena Konczarek w imieniu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej podziękowała sponsorowi czyli firmie Polfarmex s.a za znaczne wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
wizerunek.jpg f577cc03081820041518bcb4649c71ff
academika.jpg be872d130b29d6c46c5d3a1bbdf38f6f
cyfrowe kutno.jpg c1ca6654f4266af9410978341f95889a
zap zakup.jpg 27c47b25d6ac0d55a333218be287df4e
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg fe4c48634d052151ed0f1697f0b7abc0
ban-ksiazki.jpg a3f61cb7dc453b1bd16765f33334925b
ban-av.jpg c697013c8bc45790593ee1793bbf0d95
ban-zakup.jpg bf4535c482a8a2b6b3bfee389a702c2b
ban-cyfrowekutno.png ed3ea0710813b530b3b05d15bfb69384